Речи и публицистика на Григор Пърличев

Някои от по-известните речи и дописки на Григор Пърличев:

За “Автобиографията” – виж тук.