Писмо от гравитационна конференция във Варшава, 1962

Нищо не печеля от срещата. Нищо не научавам. Понеже в тази област няма експерименти, тя не е активна, и затова малко от добрите мъже са заети в нея. Резултатът е, че тук е пълно с балъци (126) и това не е добре за кръвното ми: такива глупави неща се казват и обсъждат сериозно тук, че влизам в спорове извън официалните сесии (по обед, да кажем), когато някой ме попита нещо или започне да ми разказва за ‘работата’ си. Тази ‘работа’ винаги е: (1) напълно неразбираема, (2) неясна и неопределена, (3) нещо вярно, което е очевидно и се разбира от самосебеси, но изведено чрез дълъг и труден анализ, и представено като важно откритие, или (4) твърдение основано на глупостта на автора, че някой очевиден и правилен факт, приет и проверен от години, е – всъщност – погрешен (тези са най-лошите: никакъв аргумент не може да убеди идиота), (5) опит да се направи нещо вероятно невъзможно, но със сигурност безполезно, който – както се оказва накрая – се проваля (десертът пристига и бива изяден), или (6) просто погрешна. Областта е много ‘дейна’ тези дни, но тази ‘дейност’ се състои главно в показване как предишната ‘дейност’ на някой друг води до грешка или до нищо полезно или до нищо обещаващо. Цялата работа прилича на много червеи които се опитват да изпълзят от бутилка пълзейки един връз друг. Не че предметът е труден – просто добрите мъже са заети другаде. Напомни ми да не ходя повече на конференции за гравитация. – Ричард Файнман, Варшава, 1962, до жена си.

Тук лекции по физика от Ричард Файнман (Проект Тува).

Advertisements
This entry was posted in Наука, Преводи, Социални and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s