Monthly Archives: November 2011

За връзката между приложната и фундаменталната наука

“Под научни изследвания в чистата наука разбирам изследвания направени без каквато и да е идея за приложение в индустрията, а единствено с цел да бъде разширено нашето познание на законите на Природата. Ще дам само един пример за ‘ползата’ от … Continue reading

Posted in Наука, Преводи, Социални | Tagged , | Leave a comment