Monthly Archives: May 2014

Откъс от “Чувай сe себе си” (реч на Григор Пърличев, Охрид 1866 г.)

Нека пущеет дизгините[1] [калугерът Мелетий[2]]; нека прает що сакает; нашел шпиони и предаaчи колку сакает, нашел миряни прости: защото Бугаринът еден голем недостатък имат, че е многу прост, и като той немат лошина на сърдце, му ся чинит, че всите … Continue reading

Posted in Македония, Социални | Tagged , , , , , | Leave a comment