На квартира в Лондон (откъс от автобиографията на Бенджамин Франклин)

Откъс от Автобиографията на Франклин.

Понеже квартирата ми в Литъл Бритън беше доста далеч, намерих друга на улица Дюк, срещу католическия параклис. Беше от задната страна на втория етаж на един италиански склад. Вдовица държеше къщата; имаше дъщеря, слугиня и един работник, който идваше да се занимава със склада, но спеше другаде. След като изпрати да разпита за характера ми в къщата, в която живеех дотогава, тя се съгласи да ме вземе на същата цена, 3 шилинга и 6 пенса седмично; по-евтино заради – както тя каза – защитата, която очаква от присъствието на мъж в къщата. Тя беше вдовица, стара жена; беше отгледана като протестантка, дъщеря на пастор, но по-късно съпругът ѝ я обърнал в Католицизма, чиято памет тя много тачеше; дълго бе живяла сред отбрани хора и знаеше хиляда анекдота за тях чак до времето на Чарлз II. Колената ѝ бяха окуцяли от подаграта и по тази причина рядко излизаше от стаята си, така че понякога ѝ липсваше компания; и тъй като нейната ми беше много забавна, прекарвах вечер с нея винаги, когато тя поискаше. Вечеряхме по половин аншоа на много тясна филия хляб с масло, и си разделяхме половин халба светла бира; това, което ни забавляваше, бяха нейните истории. Тъй като винаги се прибирах рано и създавах малко неприятности на семейството, тя не искаше да се раздели с мен; така че, когато споменах за една квартира по-близо до работата ми за два шилинга на седмица, което имаше значение сега, когато бях съсредоточен върху спестяването на пари, тя ми каза и да не помислям, защото ще ми отстъпи два шилинга седмично за в бъдеще; така останах при нея за шилинг и шест пенса до края на престоя си в Лондон.

Още от автобиографията на Франклин тук.

Текстът на тази страница може да се използва свободно, при условие, че се посочи този блог като източник.

Creative Commons Licence
Тази творба на tropcho.wordpress.com е лицензирана под Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry was posted in Преводи and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s