Клуб за философски беседи и как да избягваме разгорещените спорове (откъс от автобиографията на Бенджамин Франклин)

Откъс от Автобиографията на Франклин.

[През] есента на предишната година бях организирал повечето от находчивите си познати в клуб за взаимно подобряване, който нарекохме Хунто; събирахме се в петък вечер. Правилата, които съставих, изискваха от всеки член, когато му дойде редът, да представи едно или повече разсъжения на тема нрави, политика, естествена философия, които да бъдат обсъдени от компанията; и веднъж на всеки три месеца да представи и прочете есе написано от него самия, на каквато тема му хареса. Обсъжданията ни щяха да се провеждат под напътствието на председател и  в искрения дух на търсене на истината, без да се увличаме в спорове, или да се стремим към победа; и за да предотвратим високите страсти, всички изрази, с които се предава увереност в изразяваните мнения, или служещи за изразяване на директно противоречие, след известно време бяха обявени за незаконни, и бяха позволявани само срещу малки парични наказания.

[Kлубът] продължи съществуването си почти [четиридесет години] и беше най-доброто училище за философия, нрави и политика, което съществуваше по онова време в провинцията; защото въпросите, които си поставяхме, и които прочитахме в седмицата преди да ги обсъдим, ни караха да четем вниманелно по различните теми, за да можем да говорим по-съществени неща; и тук също подобрявахме начина, по който разговаряме, тъй като всичко в правилата ни беше замислено да ни попречи да се отвратим един от друг. Оттам и дългото съществуване на клуба, за който често ще имам повод да говоря оттук нататък.

Още от автобиографията на Франклин тук.

Текстът на тази страница може да се използва свободно, при условие, че се посочи този блог като източник.

Creative Commons Licence
Тази творба на tropcho.wordpress.com е лицензирана под Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Advertisements
This entry was posted in Преводи and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s