Monthly Archives: November 2015

За чуждите пропаганди в Македония – дописка на Григор Пърличев от Охрид (в. “Право”, бр. 40, 1873 г.)

Дописка на Григор Пърличев изпратена от Охрид и публикувана във в. “Право”, бр. 40 от 1873 г. Датата на дописката е 20 ноември 1873 г. Сканирано от „Григор Пърличев. Избрани произведения“, 1980 г., София, където текстът е поместен с опростен … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , | Leave a comment

Слово, произнесено предъ учители и ученици въ Априловската гимназия в Габрово – Григор Пърличев (1879 г.)

Слово на Григор Пърличев дръжано в Априловската гимназия в Габрово, където е учител през учебната 1879 – 1880 г. Според Кирил Пърличев (син на Григор Пърличев и революционер от ВМОРО), това е може би първото слово на Пърличев след пристигането … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , | Leave a comment

Слово за свети Климента – Григор Пърличев (Охрид, към 1869 г.)

Слово на Григор Пърличев дръжано в Охрид вероятно през втората половина на 60-те или през 70-те години на 19 век, когато Пърличев е бил учител там. Обнародвано от Кирил Пърличев (революционер на ВМОРО и син на Григор Пърличев) в „Македонски … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , | Leave a comment

Слово на св. Кирилъ и Методия – Григор Пърличев (Солун, ок. 1885 г.)

Слово на Григор Пърличев дръжано по времето, когато е бил учител в Солунската българска мъжка гимназия в Солун. Обнародвано от Кирил Пърличев (революционер на ВМОРО и син на Григор Пърличев) в „Македонски прегледъ“, година IV, кн. 2, с. 116 (1928, … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Слово по повод обявяването на фермана за Българската екзархия – Григор Пърличев (Охрид, 1870 г.)

Реч на Григор Пърличев държана в Охрид на 8 март 1870 г. по случай обявяването на фермана за Българската екзархия на 28 февруари същата година. Речта е публикувана в цариградския вестник “Право“, бр. 6 от 1870 г. По-късно препечатана и … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment

Слово по случай празника на 318 никейски отци – Григор Пърличев (Охрид, 1867 г.)

Реч на Григор Пърличев по случай празника на 318 никейски отци. Публикувана в цариградския в. Македония, бр. 34 от 22 юли 1867 г. Текстът тук е взет от „Григор Пърличев. Избрани произведения“, 1980 г., София, където е поместен с опростен … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment

Слово за Русална сряда – Григор Пърличев (Охрид, 1867 г.)

Слово произнесено на Русална сряда 1867 г. пред множеството събрано за празника в градската църква Според Евтим Спространов („По възражданьето въ градъ Охридъ“, Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина, книга XIII, София, 1896, стр. 648) това е речта, с … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment