Monthly Archives: November 2015

“Чувай се себе си” – слово на Григор Пърличев (Охрид, 1866 г.)

Чувай се себе си Слово произнесено през 1866 г. от Григор Пърличев по случай завършването на учебната година в охридското елинско училище, където е бил учител. Речта е публикувана в цариградския български вестник “Время” (броеве 1, 2, 3 от 13, … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment