Monthly Archives: February 2016

Критиката за забравения Григор Пърличев

Творчеството на Гиргор Пърличев, българския писател и възрожденски деец от Охрид, изглежда е почти неизвестно на и недооценено от по-широката българска общественост. Затова ми се струва полезно да споделя тук някои оценки, дадени от известни наши литературни критици за автобиографията … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , | Leave a comment