Category Archives: Македония

Слово по повод обявяването на фермана за Българската екзархия – Григор Пърличев (Охрид, 1870 г.)

Реч на Григор Пърличев държана в Охрид на 8 март 1870 г. по случай обявяването на фермана за Българската екзархия на 28 февруари същата година. Речта е публикувана в цариградския вестник “Право“, бр. 6 от 1870 г. По-късно препечатана и … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment

Слово по случай празника на 318 никейски отци – Григор Пърличев (Охрид, 1867 г.)

Реч на Григор Пърличев по случай празника на 318 никейски отци. Публикувана в цариградския в. Македония, бр. 34 от 22 юли 1867 г. Текстът тук е взет от „Григор Пърличев. Избрани произведения“, 1980 г., София, където е поместен с опростен … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment

Слово за Русална сряда – Григор Пърличев (Охрид, 1867 г.)

Слово произнесено на Русална сряда 1867 г. пред множеството събрано за празника в градската църква Според Евтим Спространов („По възражданьето въ градъ Охридъ“, Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина, книга XIII, София, 1896, стр. 648) това е речта, с … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment

“Чувай се себе си” – слово на Григор Пърличев (Охрид, 1866 г.)

Чувай се себе си Слово произнесено през 1866 г. от Григор Пърличев по случай завършването на учебната година в охридското елинско училище, където е бил учител. Речта е публикувана в цариградския български вестник “Время” (броеве 1, 2, 3 от 13, … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment

Изпит по гръцки в Охрид (откъс от Автобиографията на Григор Пърличев)

Из Автобиографията на Пърличев. Действието се развива около 1840 г. Влахът, както и всички пред него и след него учители, ни преподаваше по два бедни урока на ден. Казвам бедни, зачтото всекий урок състоеше от десетина думи, които нито ние … Continue reading

Posted in Македония, Социални | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Григор Пърличев за българското трудолюбие

Из Автобиографията на Григор Пърличев. Подробно описвам тези обстоятелства, за да знаят юношите, че чрезмерната радост е по-убийствена от скръбта. Нека знаят и това, че не пиша от собствена своя гордост, но за възвишение на народната. Дотолкова ние, българе[те], сме … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Откъс от “Чувай сe себе си” (реч на Григор Пърличев, Охрид 1866 г.)

Нека пущеет дизгините[1] [калугерът Мелетий[2]]; нека прает що сакает; нашел шпиони и предаaчи колку сакает, нашел миряни прости: защото Бугаринът еден голем недостатък имат, че е многу прост, и като той немат лошина на сърдце, му ся чинит, че всите … Continue reading

Posted in Македония, Социални | Tagged , , , , , | Leave a comment