Category Archives: Наука

За връзката между приложната и фундаменталната наука

“Под научни изследвания в чистата наука разбирам изследвания направени без каквато и да е идея за приложение в индустрията, а единствено с цел да бъде разширено нашето познание на законите на Природата. Ще дам само един пример за ‘ползата’ от … Continue reading

Posted in Наука, Преводи, Социални | Tagged , | Leave a comment

Писмо от гравитационна конференция във Варшава, 1962

Нищо не печеля от срещата. Нищо не научавам. Понеже в тази област няма експерименти, тя не е активна, и затова малко от добрите мъже са заети в нея. Резултатът е, че тук е пълно с балъци (126) и това не … Continue reading

Posted in Наука, Преводи, Социални | Tagged , | Leave a comment

Реч на Файнман по случай завършването на студентите от Калтек* 1974

Наука от вида “преклонение пред товара” От Ричард Ф. Файнман Някои забележки за науката, псевдонауката и за това как да се научим да не се самозаблуждаваме. Реч от церемонията при завършването на випуск 1974 г. в Калтек. През Средновековието имало … Continue reading

Posted in Наука, Преводи, Социални | Tagged , | 1 Comment