Tag Archives: житейски мъдрости

Слово по повод обявяването на фермана за Българската екзархия – Григор Пърличев (Охрид, 1870 г.)

Реч на Григор Пърличев държана в Охрид на 8 март 1870 г. по случай обявяването на фермана за Българската екзархия на 28 февруари същата година. Речта е публикувана в цариградския вестник “Право“, бр. 6 от 1870 г. По-късно препечатана и … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment

Слово по случай празника на 318 никейски отци – Григор Пърличев (Охрид, 1867 г.)

Реч на Григор Пърличев по случай празника на 318 никейски отци. Публикувана в цариградския в. Македония, бр. 34 от 22 юли 1867 г. Текстът тук е взет от „Григор Пърличев. Избрани произведения“, 1980 г., София, където е поместен с опростен … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment

Слово за Русална сряда – Григор Пърличев (Охрид, 1867 г.)

Слово произнесено на Русална сряда 1867 г. пред множеството събрано за празника в градската църква Според Евтим Спространов („По възражданьето въ градъ Охридъ“, Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина, книга XIII, София, 1896, стр. 648) това е речта, с … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment

“Чувай се себе си” – слово на Григор Пърличев (Охрид, 1866 г.)

Чувай се себе си Слово произнесено през 1866 г. от Григор Пърличев по случай завършването на учебната година в охридското елинско училище, където е бил учител. Речта е публикувана в цариградския български вестник “Время” (броеве 1, 2, 3 от 13, … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , | Leave a comment

Клуб за философски беседи и как да избягваме разгорещените спорове (откъс от автобиографията на Бенджамин Франклин)

Откъс от Автобиографията на Франклин. [През] есента на предишната година бях организирал повечето от находчивите си познати в клуб за взаимно подобряване, който нарекохме Хунто; събирахме се в петък вечер. Правилата, които съставих, изискваха от всеки член, когато му дойде редът, … Continue reading

Posted in Преводи | Tagged , , , | Leave a comment

Връзката между Единбург и склонността към спорове (откъс от автобиографията на Бенджамин Франклин)

Откъс от Автобиографията на Франклин. Имаше още един младеж в града, който обичаше да чете. Казваше се Джон Колинс и бяхме близки приятели. Понякога влизахме в спорове, много обичахме дебатирането, и имахме голямо желание да се оборим един друг. Тази … Continue reading

Posted in Преводи | Tagged , , , | Leave a comment

Григор Пърличев за българското трудолюбие

Из Автобиографията на Григор Пърличев. Подробно описвам тези обстоятелства, за да знаят юношите, че чрезмерната радост е по-убийствена от скръбта. Нека знаят и това, че не пиша от собствена своя гордост, но за възвишение на народната. Дотолкова ние, българе[те], сме … Continue reading

Posted in Македония | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment